Tin tức xuất khẩu lao động

xkldNHANH Đài Loan: Cách tính thuế để lấy lại thuế cho những người đi xuất khẩu lao động Đài Loan

Lao động Việt Nam khi ra nước ngoài đều phải đóng thuế (trừ 1 số nước Trung Đông như Dubai, Qatar, Ả Rập Xê Út). Có 1 số nước thì chủ phải chịu thuế cho người lao động nước ngoài như Malaysia… Còn ở Nhật và Đài thì lại khác, người lao động sẽ phải tự đóng thuế, khấu trừ vào tiền lương hàng tháng. Tuy nhiên các khoản thuế ấy người lao động hoàn toàn có thể yêu cầu lấy lại được một phần hoặc lấy hết từ bộ lao động nước sở tại mà không cần phải nhờ chủ hay môi giới.

Tiền thuế sẽ phân ra 1 số trường hợp sau:

+ Nếu anh chị em làm không đủ 183 ngày một năm thì không lấy lại được tiền thuế còn nếu làm trên 183 ngày thì tiền thuế được tính như sau :

– Trên 183 ngày đóng thuế 5% thì vừa đủ ko có tiền để lấy lại tiền thuế

– Dưới 183 ngày mà lương dưới 30.014 đài tệ thì đóng 6% thu nhập

– Dưới 183 ngày mà lương trên 30.014 đài tệ thì phải đóng 18% thu nhập. – Tiền thuế báo từng tháng và phải có giấy thuế thì sau mới nhận được lại, Chủ thuê có nghĩa vụ báo thuế nên khi ace nhận lại tiền thuế thì phải liên lạc với chủ thuê .

– Tiền thuế nếu đã báo xong mới bỏ trốn thì sau mới lấy lại được còn nếu chưa báo lên cục thuế mà bỏ trốn thì không lấy lại được .

– Hầu như chủ thường báo thuế cho anh chị em vào tháng 5 và lấy lại tiền thuế vào tháng 9 hàng năm vì vậy năm cuối cùng thường là khi về nước một thời gian mới lấy lại được tiền thuế .

– Trước khi trở về Việt Nam nếu anh chị em đã báo thuế mà chưa lấy lại được thì cần phải nói với chủ đề xin lại giấy tờ báo thuế và ủy quyền cho người khác đến thời gian có thuế mà lấy lại.

– Hầu như anh chị em bỏ trốn đều rất khó lấy lại tiền thuế vì chủ thường nói phải bồi thường lại tổn hại mà anh chị em gây ra.

– Riêng tiền tiết kiệm thì bắt buộc chủ và môi giới phải trả cho các anh chị em , còn tiền thuế và tiền lương rất khó lấy lại vì bỏ trốn đôi khi chủ kiện lại anh chị em thì anh chị em còn phải đền bù cho chủ.

Lưu ý

+ Ace cần nắm rõ mình đóng bao nhiêu % tiền thuế và thời gian ở Đài Loan làm việc một năm có đủ 183 ngày hay không Chứ không phải cứ đóng thuế là lấy lại được.

+ Khi đi nhận thuế thì cần mang theo hộ chiếu + thẻ cư trú + giấy báo thuế.
– Những ai là lao động bất hợp pháp thì khi đi đầu thú hoặc bị bắt nhớ khai với sở di dân sau đó họ sẽ giúp đỡ liên lạc với bộ lao động để lấy lại . Nếu đã về Việt Nam thì phải làm giấy ủy quyền cho 1 người ở Đài Loan  lấy hộ và làm tài khoản để chuyển tiền từ Đài Loan về.

Dưới đây là địa chỉ liên lạc các chị cục thuế địa phương: 
☎️☎️☎️

Bắc -ĐT: +886-223949211 -Giờ làm việc:(Thứ hai – Thứ sáu) + Sáng: 8h30 – 12h30 +Chiều:1h30 – 5h30
 2. TÂN BẮC: -Địa chỉ: 143 Khu 1, Đường Zhongsan, Quận Banqiao, Tân Bắc -Điện thoại: +886-289528200 / +886-0800580739
 3. YUNLIN: -Địa chỉ: 35 Đường Fuwen, thành phố Douliou, Yunlin -Điện thoại: + 886-55323941
 4. CHANGHUA: -Địa chỉ: 187 Khu 2,Đường Zhongshan, Changhua  -Điện thoại: 0800476969 / 0800-086969
 5. CHIAYI: -Địa chỉ: 154, Đường Jhongshan, Chiayi –Giờ làm việc:(Thứ hai – Thứ sáu) +Sáng: 8h- 12h +Chiều: 1h30- 5h30 – Điện thoại: 0800-536969 / 0800-086969
 6. PINGTUNG: -Địa chỉ: 24 Đường Peiping , Pingtung -Điện thoại: 08-7338086
 7. NANTOU: -Địa chỉ: 2 Đường Fusing, Nantou -Điện thoại: 0800-496969
 8. YILAN: -Địa chỉ: 165 Khu 2 Đường Jhongshan, Yilan -Điện thoại: 0800- 396969
9. HSINCHU: -Địa chỉ: 112 Đường JhongYang, HsinChu -Điện thoại: +886-3-5225161
 10.TAINAN: -Địa chỉ: 96 Khu 1, Đường Jhongyi,Quận West Centrai, Tainan -Điện thoại: :+886- 62160216 – Giờ làm việc:(Thứ hai – Thứ sáu) +Sáng: 8h- 12h +Chiều: 1h30- 5h30
 11. TAITUNG: -Địa chỉ: 729 Khu 2, Đường Jhongsing , Taitung -Điện thoại: 089-231600 Hotline:0800-826969/ 0800-086969
 12. MIAOLI: -Địa chỉ:36002 Số 46 Đường Fucian, Miaoli -Điện thoại: 037-331900
 13. KEELUNG: -Địa chỉ: 20402 Số162, Khu 2, Đường Anle,Quận Anle, Keelung -Điện thoại: 0800-306969
 14. TAOYUAN: -Địa chỉ: 179 Khu 2, Đường Chenggong, Taoyuan -Điện thoại: 03- 3326181 – Giờ làm việc:(Thứ hai – Thứ sáu) +Sáng: 8h- 12h +Chiều: 1h- 5h
 15. HUALIEN: -Địa chỉ: 19 Đường Fucian, Hualien -Điện thoại: 03- 8226121 – Giờ làm việc:(Thứ hai – Thứ sáu) +Sáng: 8h- 12h +Chiều: 1h30- 5h30
 16. PENGHU: -Địa chỉ: 17 Đường Jhihping, Khu Jhongsing, Magong, Penghu -Điện thoại: 0800- 692000 / 06- 9279151
 17. KINMEN: -Địa chỉ: 328, Đường Minzu, Thị trấn Jincheng, Kinmen -Điện thoại: +886-2325197

Nguồn fb: Thảo Vân và Yen Yen

Bình luận bài viết

Leave a Reply